Gasilske veščine

Mladi gasilci v sklopu tedenskih vaj opravljajo različne gasilske veščine. Veščine so razdeljene v tri kategorije, glede na starost otroka.

Mladinci

Najstarejši člani, ki smo stari med 14 in 16 let, bomo izvajali veščine:

racunalnicar Računalničar

 1. Poznati mora osnove računalništva.
 2. Poznati mora osnove Worda, Excela, Power Pointa … na računalniku.
 3. Na računalniku mora napisati program dela z mladimi v PGD – v tabelni mreži.
 4. Na računalniku mora izdelati gasilski simbol za svojo desetino ali za mlade.
 5. En prispevek objavi na spletni strani oz. nekje na portalu.

Veščina se prizna, če obiskuje krožek računalništva ali izbirni predmet na izbrano veščino na šoli.

Veščino bi opravili v sklopu rednih vaj in pa ažurno skozi vse leto, ker se bodo na našo spletno stran mladih gasilcev nalagali fotografije in opisi del in risbic, slik in podobno.

novinar Novinar – fotograf

 1. Napisati mora en članek za revijo gasilec.
 2. Sodelovati mora s prispevki v lokalnem časopisu ali v šoli na oglasni deski oz. šolskem časopisu.
 3. Pripraviti mora prispevek z gasilsko tematiko za lokalni radio.
 4. Napisati mora zapisnik sestanka mladih v PGD.
 5. Poznati mora fotografski aparat in pravila fotografiranja.
 6. Izdelati mora fotografijo, ki jo je sam posnel (preko računalnika).
 7. Skrbeti mora za objavo fotografij o delu mladih na spletni strani svojega PGD.
 8. Urediti mora novinarski (dopisniški) kotiček za mlade v PGD.

Veščino bi opravljali v sklopu rednih vaj in pa ažurno skozi vse leto, ter objavljali novice, slike, fotografije in podobno na naši mladinski spletni strani.

bolnicar Bolničar

 1. Poznati mora vsebino torbice za prvo pomoč.
 2. Znati mora nuditi prvo pomoč pri manjših ranah.
 3. Znati mora imobilizirati roko in nogo.
 4. Vedeti mora, kje je na območju njegovega PGD najbližja postaja prve pomoči oz. kje je najbližji zdravnik
 5. Koga pokličemo in kaj sporočimo ob poškodbi?

Veščina je priznana, če nekdo opravlja vozniški izpit in prinese potrdilo o opravljeni prvi pomoči.

Vseh pet točk se bo izvajalo v sklopu rednih vaj.

vodic Vodič

 1. Poznati mora znamenitosti kraja in zgodovino svojega PGD.
 2. Poznati mora vse poti, ki vodijo skozi kraj, kjer prebiva – smeri poti.
 3. V bližnji okolici (vsaj območje GZ) mora poznati vse pomembnejše objekte (npr. zdravstveni dom, banka, pošta, policijska postaja, muzej …).
 4. Voditi mora izlet za mlade v okolico.
 5. Opraviti mora izlet s kolesom za skupino, v kateri sodeluje v PGD.
 6. Opraviti mora pohod s skupino ali pohod za mlade v PGD

Veščino bi opravli v sklopu rednih vaj in pa v sklopu opravljanja veščine kurir in enodnevnega taborjenja, kjer bi starejši mladinci vodili mlajše gasilce na pohodu, kjer bi jim pripravili krajši opis znamenitosti na Spodnji Polskavi vključno z predstavitvijo zgodovine našega gasilskega društva. Prav tako bi vodili mlajše gasilce na kolesarskem trimu.

Starejši pionirji

Starejši pionirji, ki smo stari med 12 in 13 let, bomo izvajali veščine

kurir Kurir

 1. Prehoditi mora 10 km v enem dnevu.
 2. S kolesom mora prevoziti 30 km (definirati: ali v spremstvu mentorja, način kontrole).
 3. Preplavati mora 100 m.
 4. Poznati mora vsaj 20 topografskih znakov.
 5. Za sestanek v PGD mora kurir vabljenim razdeliti vabila.

Veščino kurir bi opravljali v sklopu opravljanja več veščin hkrati. Na koncu meseca maja ali v začetku meseca junija bi organizirali taborjenje za en dan (v sobotu bi prespali in se v nedeljo dopoldan vrnili na domove). Na ta dan bi prehodili 10 km.

Organizirali bomo kolesarski trim in prevozili s kolesom 30 km po naše požarnem rajonu. Zaradi našega manjšega rajona bomo za trim organizirali, da se prevozi dva kroga. To bomo naredili v sklopu rednih vaj. Na letovanju ali taborjenju predvidoma v mesecu avgustu bo tečajnik za veščino kurir preplaval 100 metrov v bazenu. 20 topografskih znakov bomo spoznali na eno dnevnem taborjenju (tu lahko vključimo za pomoč skavte iz Slovenske Bistrice). Za sestanek pa bomo razdelili vabila gasilcem upravnega odbora, ki bodo imeli na določen datum sestanek.

gozdar Naravolslovec – Gozdar

 1. Poznati mora vsaj 10 drevesnih vrst, ki rastejo v njegovem okolju (območje PGD).
 2. V svojem okolju mora poznati potoke in reke.
 3. V svojem okolju mora poznati naravovarstvena pravila.
 4. Sodelovati mora v eni od očiščevalnih akcij v svojem okolju.
 5. Poznati oziroma obiskati mora gozdno učno pot (na območju svoje GZ).
 6. Napisati mora prispevek na temo Varujmo naše okolje.
 7. Seznaniti se mora s požari v gozdu, posledicami požara in črpanjem vode v primeru požara (požarni bazeni).
 8. Poznati mora načine zaščite pred klopi.

V ta namen bomo povabili na predavanje zunanjega izvajalca. Predvideva se gospod Janko Brumec (gozdar), ki nam bo predstavil drevesne vrste v našem okolju in naravovarstevena pravila. Potoke in jezero bomo spoznali na pohodu, ki bo organiziran v sklopu enodnevnega taborjenja. Sodelovali bomo na očiščevalni akciji v organizaciji KS Spodnja Polskava ali pa jo bomo organizirali sami. Gozdno učno pot bomo napravili sami oz. jo lahko obiščeno na Pohorju na izletu – Kebeljska gozdna učna pot ali pa spoznamo pot in naravo ob akumulacijskem jezeru na Požegu v sklopu enodnevnega taborjenja. Prispevek na temo Varujmo naše okolje bodo tečajniki napisali sami doma in ga oddali mentorjem. Seznanitev s požari v gozdu bomo uredili v sklopu predavanj za srebrno preventivno značko. Zaščito pred klopi pa bomo izvedli na rednih vajah pred enodnevnim taborenjem.

likovnik Likovnik

 1. Našteti mora osnovne barve, barvni krog in 5 svetovnih umetnikov.
 2. Poznati mora vsaj 5 različnih likovnih tehnik.
 3. Izdelati mora 5 različnih izdelkov v različnih likovnih tehnikah.
 4. Ilustrirati mora zgodbo s preventivno vsebino (strip).
 5. Obiskati mora galerijo in si ogledati razstavo.
 6. Z likovnim izdelkom mora sodelovati na likovnem natečaju, ki ga razpiše PGD, GZ, regija ali GZS.

 

Likovni natečaj bo razpisala mladinska komisija PGD Spodnja Polskava – predvideva se skupaj z nižjimi razredi OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava in sicer na temo »naslikajte maskoto za mlade gasilce PGD Spodnja Polskava«, ki jo bomo kasneje uporabljali za svoj logo tip (tudi na majicah). Prve štiri točke bomo obravnavali v sklopu rednih vaj in vsak posamezni tečajnik doma. Organizirali bi izlet, po možnosti v Slovenski Bistrici in si ogledali kakšno likovno razstavo ali galerijo.

 

Mlajši pionirji

Starejši pionirji, ki smo stari med 10 in 12 let, bomo izvajali veščine

preventivec Preventivec

 1. Poznati mora preventivne ukrepe v naravi ali na letovanju ali taborjenju.
 2. Poznati mora preventivne ukrepe v gasilskem domu.
 3. Poznati mora preventivne ukrepe v stanovanju.
 4. Napisati mora 5 preventivnih gesel.
 5. Narisati mora 5 risbic na temo Preprečujmo požare.
 6. Sodelovati mora na kvizu s preventivno vsebino.

Veščina bi se opravila v sklopu predavanj za pridobitev bronaste preventivne značke in v sklopu predavanj za sodelovanje na kvizu gasilske mladine GZ Slovenska Bistrica in pa na domu, kjer bi tečajniki narisali risbice in pod risbicami napisali preventivna gesla.

plavalec.jpg Plavalec

 1. Osvojiti mora značko bronastega delfinčka.
 2. Preplavati mora 100 m.
 3. Poznati mora vsaj 3 igre v vodi, ob vodi ali pod vodo.
 4. Potopiti se mora pod gladino in pobrati kamenje (ali predmet) iz vode.
 5. Plavati mora znati 2 plavalna sloga.
 6. Poznati mora nekaj pravil reševanja iz vode.
 7. Poznati mora nekaj osnovnih pravil znanja za učenje neplavalcev.

Veščina se prizna, če ima opravljen tečaj za plavalce in osvojen bronasti delfinček (prinese potrdilo o osvojenem bronastem delfinčku.)

Veščino bi opravili v sklopu taborjenja ali letovanja predvidoma v mesecu avgustu v bazenu. Za pomoč pri pravilih za reševanje iz vode bi prosili reševalca na vodi in iz vode na bazenu.

kolesar Kolesar

 1. Poznati mora dele kolesa.
 2. Poznati mora pravila za pravilno opremljeno kolo.
 3. Osvoji spretnostne naloge na poligonu za kolesarje (vsaj 3 naloge).
 4. Opraviti mora izlet s kolesom v dolžini 5 km (10 km je preveč, saj jih pri kolesarskem izpitu naredijo bistveno manj). Na cesto brez spremstva odraslih ne sme iti, dokler nima opravljenega izpita (en mentor ima največ 7 tečajnikov).
 5. Poznati mora prometne predpise za kolesarja.
 6. Znati mora zakrpati zračnico na kolesu.

Veščina se prizna, če ima opravljen izpit za kolesarja (prinese potrdilo o opravljenem kolesarskem izpitu).

Veščine posebej v društvu ne bomo izvajali ampak bi jo pridobili tisti tečajniki, ki bodo opravili izpit za kolesarja v Osnovni šoli in bi fotokopije poslali v potrditev veščine na GZS.

Mentorji

Pri vseh veščinah nam bodo v veliko pomoč naši mentorji:

 • Sebastijan Mohorko
 • Nina Gošnjak
 • Boštjan Senekovič
 • Jasna Senekovič
 • Primož Jevšenak
 • Damjan Remškar
 • Matej Perše