Struktura društva

UPRAVNI ODBOR:

Zakoniti zastopnik in predsednik društva: Miran Gajšt
Namestnik predsednika: Robert Kampl
Podpredsednik: Damjan Remškar
Poveljnik: Evgen Vintar
Namestnik poveljnik: Marko Pliberšek
Podpoveljnik: Furek Miran
Blagajnik: Luka Završki
Predstavniki članov brez pravice glasovanja:
tajnik: Jasminka Trauner
predstavnik članov: Božo Gajšt
predstavnik članic: Blanka Remškar
predstavnik mladine: Boštjan Senekovič
predstavnik veteranov: Danilo Ekart

POVELJSTVO:

Poveljnik: Evgen Vintar
Namestnik poveljnik: Marko Pliberše
Podpoveljnik: Furek Miran
Gospodar: Boštjan Senekovič
Glavni strojnik: Matej Skrbiš
Orodjar: Božo Gajšt
Pom. pov. za zašč. dihal: Bojan Razboršek
Pom. pov. za zveze: Damjan Remškar

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Predsednik: Marjana Sagadin
Član: Jože Hebar
Član: Mirko Rec
Nadomestni član: Nejc Žagar

NADZORNI ODBOR:

Predsednik: Marko Teskač
Član: Franc Špec
Član: Dušan Šuntner
Nadomestni član: Adolf Dolinšek

MLADINSKA KOMISIJA:

predsednik: Boštjan Senekovič
mentorji: Matej Izlakar
                 Matej Perše
                 Tina Žagar
                 Ema Žagar
                 Žiga Trol